Nederlands
Sinds 9 oktober 2001 (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 10.10.2001) erkent de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Gaumse vleestaart als BGA: enkel de vleestaart gemaakt in de Gaume, die de regels volgen en gecontroleerd worden door een onafhankelijk controleorgan en die een stempel van de erkende associatie krijgen, mogen Pâté Gaumais heten.
De erkenning BGA
Promag is een geaccrediteerd onafhankelijk orgaan dat de producenten controleert op het naleven van de regels :
Gaumse vleestaart wordt gemaakt in de Gaume
men gebruikt edel varkensvlees un stukjes (min. 30%)
de marinade moet gemaakt worden met witte wijn of azijn met kruiden uit de streek
men gebruikt gistdeeg
de taart is rond en weegt minimum 200 gr.
Promag bevestigt de kwaliteit in herkomst van de Gaumse vleestaart.